Privat500

online poker

iq test

WidgetBucks - Trend Watch - WidgetBucks.com

Homepage

Jaskyne:

Smaragdové jazierkoKrálova galéria – Zlaté jazierko 
Jaskyne sú súčasťou prírodného dedičstva Slovenskej republiky. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovil všetky jaskyne a priepasti za prírodné pamiatky. Najvýznamnejšie z nich Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje za národné prírodné pamiatky. 
Za najvýznamnejšie považujeme aj doteraz sprístupnené jaskyne – Belianska, Bystrianska, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová, Dobšinská ľadová, Domica, Driny, Gombasecká, Harmanecká, Jasovská, Ochtinská aragonitová a Važecká, vyhlásené za národné prírodné pamiatky.
Žádné komentáře